Makale ve Kongre Sunumları
  • Yetik, E., Balta, M. & Yurtseven Avci, Z. (2019, November). Ölçeklenebilir Öğrenme Yönetim Sistemi Kurulumu. Paper presented at International Open &Distance Learning Conference, Eskisehir, Turkey
  • Yurtseven Avci, Z. & Ergüleç, F. (2019, November). Community of Inquiry Framework for Overcoming Learning Barriers in Open and Distance Education. Paper presented at International Open & Distance Learning Conference, Eskisehir, Turkey
  • Ergüleç, F. & Yurtseven Avci, Z. (2019, November). Quality Assurance in Distance Learning: Practibility of Quality Matters Program. Paper presented at International Open &Distance Learning Conference, Eskisehir, Turkey​
  • Yetik, E., & Keskin, N. Ö. (2016). Açık ve uzaktan eğitimde kesintisiz öğrenme yaklaşımının kullanımı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi5(1), 98-103.
  • Avci, Z. Y. (2018). International Student Needs: Experiences and Suggestions for Design and Content of an Online Platform. European Journal of Education Studies 4 (2), 198-217. Doi: 10.5281/zenodo.1181958
  • Yurtseven Avci, Z., Eren, E., & Kapucu, M. S. (2016). Practical Tools for Content Development: Pre-Service Teachers' Experiences and Perceptions. International Journal of Instruction 9 (2), 19-34. Retrieved December, 3, from http://www.e-iji.net/volumes/329-july-2016-volume-9-number-2
  • Eren, E., & Yurtseven Avci, Z. (2016). Okul-Üniversite İş birliği Kapsamında E-İçeriklerin Geliştirilmesi: Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli Kapsamında Bir Durum Değerlendirmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (26), 210-234. Retrieved December, 3, from http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usaksosbil/issue/archive
  • Yurtseven-Avci, Z., Vasu, E. (2015) Towards a Model for Authentic Problem-solving in Computer-Supported Collaborative Learning. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama (Journal of Education and Humanities: Theory and Practice) 6 (11), 219-251. Retrieved April 4, 2016, from http://www.egitimbirsen.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/EIBD%2011_%20Sayı%20SON%20Web.pdf
  • Eren, E., Yurtseven-Avci, Z., Seckin-Kapucu, M. (2015). Pre-Service Teachers` Competencies and Perceptions of Necessity about Practical Tools for Content Development. International Journal of Instruction, 8(1). 93-104. Retrieved February 6, 2015, from   http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2015_1_7.pdf