Doçentlik Sözlü Sınavları

EBYS yazı örneği için tıklayınız:

ESUZEM Video konferans sistemi üzerinden yapılacak e-sözlü doçentlik sınavlarında uyulması gereken hususlar için tıklayınız:

Uzaktan sınava katılma ve kayıt altına alınma beyannamesi için tıklayınız:

Doçentlik sözlü sınavına girecek aday, sınava katılacak jüri üyeleri ile akademik yetkili ve sınava destek verecek teknik personel sınav şablonu için tıklayınız: (Sınavdan 10 gün önce ESUZEM'e iletilmelidir)