UZEM Kalite Komisyonu

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Komisyonu

Doç. Dr. Zeynep Avcı

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ersoy

Üye

Dr. Funda Ergüleç

Üye