Yönetim Kurulu

Pozisyon

Unvan-Adı Soyadı

Telefon

Üniversite/Fakülte/Bölüm

UZEM Müdürü

Doç.Dr. Mehmet Ersoy 

222 – 239 37 50 / 6867

Eğitim Fakültesi

UZEM Müdür Yardımcısı

Doç.Dr. Funda Ergüleç

222 - 239 37 50 / 6866

Eğitim Fakültesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr. Eyüp Artvinli

222 - 239 37 50 /

6885

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Kemal Özkan 222 - 239 37 50 / 3275-3269 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Ertuğrul Çolak 222 - 239 37 50 / 4616 Tıp Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Ragıp Yılmaz 222 - 239 37 50 / 1361 İktisadi ve İdari Bilimler Fakütesi