Yönetim Kurulu

Pozisyon

Unvan-Adı Soyadı

Telefon

Üniversite/Fakülte/Bölüm

UZEM Müdürü

Doç.Dr. Zeynep Yurtseven Avcı

222 – 239 37 50 / 1677

Eğitim Fakültesi

UZEM Müdür Yardımcısı

Doç.Dr. Funda Ergüleç

222 - 239 37 50 / 1663

Eğitim Fakültesi

UZEM Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Mehmet Ersoy  222 - 239 37 50 / 1640 Eğitim Fakültesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr. Eyüp Artvinli

222 - 239 37 50 /

1643-6301

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Kemal Özkan 222 - 239 37 50 / 3275 Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Ertuğrul Çolak 222 - 239 37 50 / 4616 Tıp Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Ragıp Yılmaz 222 - 239 37 50 / 1361 İktisadi ve İdari Bilimler Fakütesi