Hakkımızda

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2012 yılında kurulmuştur. Aynı yıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı merkezimizin kurduğu alt yapı sistemleri ile uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezimiz ortak zorunlu derslerden olan  Atatürk İlke ve İnkılapları dersinin uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi için alt yapı çalışmalarını 2014 yılında tamamlayarak, 2018 yılına kadar uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesi sağlanmıştır.

2013-2014 öğretim yılında Yabancı Dil (İngilizce) I ve II derslerinin üniversitemiz öğrencilerine uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi için alt yapı ve çevrimiçi içerik (ders malzemesi) oluşturma çalışmaları tamamlanarak 2015-2016 öğretim yılından itibaren bu dersler uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmeye başlanmıştır. Programa 2018-2019 Öğretim Yılı itibariyle 4808 öğrenci kayıtlıdır.

Merkezimiz ortak zorunlu derslerden olan Türk Dili dersinin de uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi için alt yapı çalışmalarını tamamlamıştır ve ileriki yıllarda bu dersin uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi planlanmaktadır.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ndan şu ana kadar 333 öğrenci mezun olmuştur. Programa 2018-2019 Öğretim Yılı itibariyle 69  öğrenci kayıtlıdır. Temmuz-Ağustos 2019 ayları gibi öğrenci alınması planlanmaktadır.

2019 yılında, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Matematik Eğitimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın  uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi için alt yapı ve çevrimiçi içerik (ders malzemesi) oluşturma çalışmaları tamamlanmıştır. 2019-2020 öğretim yılından itibaren Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı uzaktan eğitim yöntemiyle faaliyetlerine başlayacaktır. Temmuz-Ağustos 2019 ayları gibi öğrenci alınması planlanmaktadır. Matematik Eğitimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için öğrenci alımı ise yakın bir zamanda duyurusu yapılacaktır.

Merkezimiz yakın bir zamanda açılması planlanan Sağlık Turizmi Tezsiz Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı  uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi için alt yapı çalışmalarını tamamlamıştır. Yakın bir zamanda öğrenci alım duyurusu yapılacaktır. Yine yakın bir zaman içerisinde açılması planlanan İlahiyat Tezsiz Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı’nın uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi için alt yapı çalışmaları devam etmektedir.