Projeler

AB ERASMUS+ Projeleri

  • KA204 – I Learn and Get Beyond My Limits – (Eskişehir AFAD yürütücülüğü ile)

  • KA202 – Let's Hold on to Life Together – (Eskişehir AFAD yürütücülüğü ile)

  • KA226 – Restart for Education in A Digital Era Through Project-Based E-Learning – (ESOGÜ ETTOM yürütücülüğü ile)

  • Açık ve Uzaktan Eğitimde Seamless (Kesintisiz) Öğrenme Ortamları Tasarımlarına İlişkin Delphi Çalışması (Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi)
  • Fen Eğitiminde Zenginleştirilmiş Materyal Üretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar, TUBITAK, 4005 (Bilim ve Toplum, 218B571), Nisan, 2019- Aralık, 2019

  • Bilimin Dijital Hikâyesi: Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Deneyimleri, Eskisehir Osmangazi Universitesi (Scientific Research Project Fund, Proje BAP: 2017-1930), June 2018- June 2019

  • Utilization of National Examples in Developing Educational Software: A Case Assessment in Turkey, TUBITAK, 2221 Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı, 1059B211601895 – Dr. Rasha OSMAN, October 20 2017- November 20, 2017

  • Öğretmenlerin Çevrimiçi Mesleki Gelişimi için Güncel bir Model Geliştirilmesi: Türkiye'de FATİH Eskisehir Osmangazi Universitesi- Boston College (Scientific Research Project Fund, BAP: 201521038) June 2015-December 2015