"İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi" 1 eylüle kadar uzatılmıştır.
7.06.2023

"İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi" 02 Ekim 2023 gün sonuna (23.59) kadar uzatılmıştır.

Giriş adresi: https://uzemhie.ogu.edu.tr/