Egitim ve Seminerler

Microsoft Office 365 ve Windows 10/11 Etkinliği

     

UZAKTAN EĞİTİM SEMİNERLERİ

1-Uzaktan Eğitimde Kalite

Konuşmacı:  Prof.Dr.Gülsün KURUBACAK

2-Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı

Konuşmacı:  Prof.Dr.Cengiz Hakan Aydın

3- Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Konuşmacı:  Doç.Dr. İrfan SÜRAL

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME SANAL SEMİNERLERİ

UZEMOYS TEMEL EĞİTİM VİDEOLARI

1. gün: Açık ve Uzaktan Öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri: Sorunlar ve çözüm önerileri

Konuşmacı: Prof.Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR özgeçmiş için tıklayınız:

2. gün: Açık ve Uzaktan Öğrenmede Soru hazırlama teknikleri, Online Sınavlar ve Sınav Güvenliği

Konuşmacı: Dr.Öğr.Üyesi Nejdet KARADAĞ özgeçmiş için tıklayınız:

3.gün: Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenme Yönetim Sistemi Etkinliği ve Öğrenme Analitikleri Ölçme Değerlendirme Yöntemi olarak Örneklerle e-Porfolyo Uygulamaları

Konuşmacı: Dr.Öğr.Üyesi İlker KAYABAŞ özgeçmiş için tıklayınız:

UZEMÖYS ORYANTASYON EĞİTİMİ BÖLÜM-2

UZEMÖYS ORYANTASYON EĞİTİMİ BÖLÜM-1

UZEMÖYS ORYANTASYON EĞİTİMİ BÖLÜM-1 (SORU CEVAP)


Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Tıp Fakültesi öğretim elemanlarına “ESUZEM Tanıtımı ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları” konulu çevrimiçi seminer gerçekleştirildi. 

2020-2021 akademik yılında çevrimiçi yürütülecek derslere katkı sağlaması amacıyla ESUZEM tarafından Tıp Fakültesi öğretim elemanlarına 10 Eylül 2020 tarihinde “UZEM Tanıtımı ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları” başlıklı çevrimiçi seminer gerçekleştirildi. Seminerde, Uzaktan Eğitim Merkezinin tanıtımından pandemi sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarına kadar birçok konuda bilgiler verildi ve öğretim elemanlarının soruları yanıtlandı. Uzaktan Eğitim Merkezimizin bu mesleki gelişim etkinliğinde, Dr. Funda Ergüleç “ESUZEM ve Örnek Uzaktan Eğitim Uygulamaları”, Dr. Onur Ergünay “Uzaktan Eğitimde Öğretici Yeterlilikleri” ve Dr. H. Mustafa Dönmez “Uzaktan Eğitimde Öğreticiler için Uygulamaya Yönelik İpuçları“ başlıklı seminerleri gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz süreçte, tüm öğretim elemanlarımıza katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz seminer içeriğine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Seminer Bölüm 1: ESUZEM ve Örnek Uzaktan Eğitim Uygulamaları (Dr. Funda Ergüleç)

Seminer Bölüm 2: Uzaktan Eğitimde Öğretici Yeterlilikleri (Dr. Onur Ergünay) 

Seminer Bölüm 3: Uzaktan Eğitimde Öğreticiler için Uygulamaya Yönelik İpuçları (Dr. Mustafa Dönmez)


11.09.2019 tarihinde öğretim üyelerine yönelik Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından  "Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanımı Eğitimi" verildi.