ESUZEM MODÜLLER

Bu sayfa  Modül yapısı konusu anlatılmaktadır. Aşağıda sunulan videoyu izleyerek şu sorulara yanıt bulabilirsiniz:

  • Modül nedir?
  • Modüller ne için kullanılır?
  • Dersime yeni bir modülü nasıl ekleyebilirim?
  • Eklediğim yeni bir modülü istediğim bir alana nasıl taşıyabilirim?
  • Modül içerisine hangi ögeleri ekleyebilirim?
  • Bir modülün sayfa içerisindeki sırasını nasıl değiştirebilirim?
  • Bir modülü nasıl yayınlayabilirim / yayından kaldırabilirim?
  • Daha önce oluşturduğum bir modülü nasıl düzenleyebilirim?
  • Bir modülün içerisine bir sayfayı nasıl ekleyebilirim?
  • Bir modülün içerisine yanlışlıkla eklediğim bir sayfayı modülden nasıl kaldırabilirim?

Ders Modüllerini Düzenleme Klavuzu (pdf) için tıklayınız: