Yabancı Dil (İngilizce)

Dersin Kısa İçeriği

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması (İngilizce: Common European Framework of Reference for Languages) diller için belirlenmiş değerlendirme ve referans sistemine göre Temel kullanıcı (A1) düzeyinde İngilizce dil yeterliklerin kazandırılmasına yönelik içerik ve etkinliklerden oluşmaktadır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrenenlerin İngilizce'de başlangıç düzeyde zaman kavramlarını, cümle kurmalarını, konuşulanı anlayarak cevap vermelerini ve kelime bilgisini artırmalarını sağlamaktır.

Dersin Yapısı

İngilizce I-II, ders konularının anlaşılmasına yardımcı konu anlatım videoları, konu sonu kısa sınavları ile öğrenenlerin aktif bir şekilde katılımlarının beklendiği canlı ders etkinlikleri ve bu derslerin kayıtlarının yer aldığı 12 modülden oluşan tek dönemlik bir derstir.

Öğrenenlerden Beklenenler

Derse Devam: İngilizce derslerine İnternet bağlantısı olan bir bilgisayardan herhangi bir yerden katılabilirsiniz. Derslere katılım zorunlu olmamakla birlikte öğrencilerin İnternet üzerinden yapılan derslere katılmaları beklenmektedir. 
Derse Katılım: Öğrenenlerden canlı derslerde sorulan sorulara cevap verme, soru sorma, ders ile ilgili yorum yapma şeklinde katılım yapmaları beklenmektedir. 
Diğer Konular: Canlı derslerde anlatılacak konulara önceden hazırlanıp gelmeniz, konu anlatım videolarını izleyip sistemdeki alıştırmaları yapmanız ve canlı dersi kaçırmanız durumunda canlı ders kaydını izlemeniz bu derste hedeflenen yabancı dil becerilerini edinmenize katkı sağlayacaktır. 
Temel Ders Kitabı: Essential Grammar in Use, 2007, Raymond Murphy, Cambridge University Press, Cambridge: UK 
Yardımcı Kaynaklar: http://canvas.ogu.edu.tr web adresinde öğrencilerin kullanımına sunulan eşzamansız anlatım videoları ve alıştırmalar 
Derste Gerekli Araç ve Gereçler: İnternet bağlantısı olan bir bilgisayar

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınav adı Uygulama Şekli Toplam nota etkisi (%)
Ara sınav Çevrimiçi 15
Kısa Sınavlar Çevrimiçi 15
Yıl sonu sınavı Yüz yüze 70
    Toplam: 100

Öğrenme Yönetim Sistemine giriş için

Kullanıcı Adınız: Öğrenci Numaranız
Şifreniz: T.C. Kimlik Numaranızın ilk 6 hanesidir.
Eğer yine de giremiyorsanız uzem@ogu.edu.tr adresine mail atın, ilgilenelim.