Kadromuz
Dr.Öğr.Üy.Zeynep Yurtseven Avcı (Müdür)
Araş.Gör.Dr.Funda Ergüleç (Müdür Yardımcısı)
Öğr. Gör. Dr. Hacı Mustafa DÖNMEZ (Görevlendirme)
Öğr. Gör. Dr. Onur ERGÜNAY (Görevlendirme)
Öğr.Gör. Hakan Yıldırım
Öğr.Gör. Erkan Yetik
Öğr.Gör. Zeynep Feyza Esen
Murat Balta
Hülya Çorak