Öğrenme süreçlerinde

zengin ve geliştirilebilir öğrenme içeriği

ve destek hizmetleri sunan bir sistem!

ÇAĞDAŞ BİR BAKIŞ AÇISI

Öğrenme Merkezli Programlarımız ile Öğrenmeye Bakış Açınızı Değiştirin!

HER ZAMAN BİR ADIM ÖNDE OLUN


Zaman ve Mekandan Bağımsız, Yaşam Boyu Eğitim ve Gelişme Sürecinin Merkezi

Öğrenmek için bizi takip edin.

Uzaktan Eğitim Yoluyla Yürütülen Program ve Dersler

Hakkımızda


Misyon&Vizyon

Misyonumuz: Türkiye’nin ve Dünya’nın ihtiyacı olan Açık ve Uzaktan Eğitim alanında evrensel boyutta hizmet vererek ve bunu sürekli geliştirerek Türk İnsanının yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz: Açık ve Uzaktan Eğitim konusunda evrensel standartlarda eğitim-öğretim olanakları sunarak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır, tercih edilir bir eğitim kurumu olmaktır.


Yönetmelik

Osmangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği için tıklayınız.


Usul Ve Esaslar

Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul Ve Esaslar İçin Tıklayınız.


Yönetim

Müdür

Bölüm/Birim E-mail Dahili

Yrd.Doç.Dr.Celal Murat KANDEMİR

 Eğitim Fakültesi

 kandemir@ogu.edu.tr 

5028

Müdür Yardımcılığı

     

Yrd.Doç.Dr. İrfan SÜRAL

B.Ö.T.E - Eğitim

isural@ogu.edu.tr

1615

Yönetim Kurulu

     

Prof.Dr. Ahmet AYPAY

Eğitim Bilimleri Bölümü- Eğitim

aaypay@ogu.edu.tr

1627

Doç.Dr. Ahmet ÇABUK

Biyoloji Bölümü – Fen Edebiyat

acabyk@ogu.edu.tr

2439

Doç.Dr. İsmet ŞANLI

Türk Dili ve Edebiyatı – Fen Edebiyat

ismetsanli@ogu.edu.tr

2357

Yrd.Doç.Dr. Ahmet YAZICI

Bilgisayar Mühendisliği – MMF

ayazici@ogu.edu.tr

3277


Danışma Kurulu

Sosyal Bilimler Alan Temsilcisi

Doç.Dr. İsmet ŞANLI

E-mail:ismetsanli@ogu.edu.tr

Dahili:2357

Fen Bilimleri Alan Temsilcisi

Doç.Dr. Ahmet ÇABUK

E-mail:acabyk@ogu.edu.tr

Dahili:2439

Sağlık Bilimleri Alan Temsilcisi

Prof.Dr. Hüseyin İLHAN

E-mail:hilhan@ogu.edu.tr

Dahili:3257

Eğitim Bilimleri Alan Temsilcisi

Prof.Dr. Ahmet AYPAY

E-mail:aaypay@ogu.edu.tr

Dahili:1627

Meslek Yüksek Okulları Temsilcisi

Öğr.Gör. Hakan YILDIRIM

 

 

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Yük.Müh. Serkan UĞURLUOĞLU

E-mail:serkan@ogu.edu.tr

Dahili:5201

ESORTAM Müdürü

Yrd.Doç.Dr. Ünal ÖZELMAS

E-mail:unal@ogu.edu.tr

Dahili:5080

Enformatik Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Muzaffer KAPANOĞLU

E-mail:muzaffer@ogu.edu.tr

Dahili:3622

Bilgisayar Müh. Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Nihat ADAR

E-mail:nadar@ogu.edu.tr

Dahili:3272

B.Ö.T.E Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Esra EREN

E-mail:eeren@ogu.edu.tr

Dahili:1452


Personel

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNiVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ AKADEMİK PERSONELİ

  Uzman Erkan Yetik

  E-mail: : eyetik@ogu.edu.tr

  Dahili:5876

  Uzman Zeynep Feyza Esen

  E-mail: zfesen@ogu.edu.tr

  Dahili:5876