Hakkımızda

TARIHÇE

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2012 yılında kurulmuştur. Aynı yıl Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı merkezimizin kurduğu alt yapı sistemleri ile uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Programa 2014-2015 Öğretim Yılı itibariyle 388 öğrenci kayıtldır.

2012-2013 öğretim yılında YÖK zorunlu ortak dersler kapsamında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II derslerinin üniversitemiz öğrencilerine uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi için alt yapı ve çevrimiçi içerik (ders malzemesi) oluşturma çalışmalarına başlanmış ve bu çalışmalar aynı yıl tamamlanarak 2013-2014 öğretim yılından itibaren Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II dersleri üniversitemizde uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirimeye başlanmıştır. Bu derslere kayıtlı öğrenci sayısı 2014-2015 öğretim yılı itibariyle 6046'dır.

2013-2014 öğretim yılında Yabancı Dil (İngilizce) I ve II derslerinin üniversitemiz öğrencilerine uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi için alt yapı ve çevrimiçi içerik (ders malzemesi) oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar aynı yıl tamamlanarak 2015-2016 öğretim yılından itibaren bu dersler uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecektir.

Merkezimiz önümüzdeki öğretim yılından itibaren ortak zorunlu derslerden olan Türk Dili dersinin de uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi için alt yapı çalışmalarını tamamlamak üzeredir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin amacı, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

ESUZEM eğitimde modern iletişim ve bilgi teknolojilerinden yararlanmayı mümkün kılmakta, örgün eğitim modelinde çeşitli sebeplerle yararlanılamayan metot ve yöntemlerin eğitimde kullanılmasını sağlar.