Sınavlar Hakkında Öğrenci Duyurusu
20.11.2020

Değerli Öğrenciler,

23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında üniversitemizde ara sınavlar gerçekleştirilecektir. Ancak bu tarihler dışında da dersin öğretim elemanı tarafından farklı zamanlara yayılmış birden fazla kısa sınav yapılabilir; ödevler, projeler, diğer etkinlikler ve derse katılım da notlandırılabilir. Her ders için değerlendirme türleri ve nasıl notlandırıldığı ile ilgili bilgilendirmeleri mutlaka takip ediniz. Sınavlarla ilgili bilinmesi gereken hususları içeren duyurumuzu mutlaka gözden geçiriniz:

Duyuru için tıklayınız